הצטרפות לאיגוד התסריטאים בישראל איגוד התסריטאים בישראל
כניסת חברים
שם משתמש
סיסמה
דף הבית > זכויות > פסיקות >

פסק דין:התנגדות ארגוני היוצרים להסכם כובל בין הכבלים ללווין 

פסק דין:התנגדות ארגוני היוצרים להסכם כובל בין הכבלים ללווין 

פסק דין משנת 2000 הכולל תביעה  שהגישו חברות הכבלים, הממונה להגבלים עסקיים וחברת הלווין איי סיפי, כנגד ארגוני היוצרים, שירותי לווין, שסרבו  לאשר הסכם כובל חדש בין הכבלים ללווין


מאת:  עו"ד סמדר בן נתן   

לפניכם תקציר של פסק דין משנת 2000  הכולל תביעה  שהגישו חברות הכבלים : ערוצי זהב , תבל תשדורת , מת"ב , איי.סי.פי - חב' התוכניות לכבלים בישראל בע"מ, הממונה להגבלים עסקיים וחברת הלווין איי סיפי ,כנגד איגודי היוצרים : איגוד הבמאים , איגוד התסריטאים , איגוד המפיקים ונגד חברת די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ.

תקציר

רקע היסטורי
לאחר תחילת פעילות חברות הכבלים כחברות אזוריות, אושר לחברות להן הסדר לפיו הן תשתפנה פעולה ביניהן בהפקה ובשידור של תכנים (באמצעות חברת איי.סי.פי.) כך שלמעשה התכנים שיופקו בשיתוף הפעולה ישודרו על ידי כל שלושת חברות הכבלים האזוריות, וכך השידורים יהיו בהיקף ארצי ולא מקומי.
הסדר כזה הינו "הסדר כובל" מבחינת חוק ההגבלים העיסקיים כיוון שהוא מפחית את התחרות במשק (כלומר מפחית את התחרות בין חברות הכבלים לבין עצמן), ולכן הוא דורש אישור של בית הדין להגבלים עיסקיים. לפני פסק דין זה, אושר ההסדר בין חברות הכבלים מספר פעמים.

כניסת שידורי הלוויין לתמונה
לאחר ההחלטה להכניס לשוק גם את שידורי הלווין אשר יתחרו בשידורי הכבלים, קיבלה מועצת הכבלים והלווין החלטה לפיה יש לאפשר לחברות הכבלים להמשיך בהסדר זה רק במידה ותצורף אליו גם חברת הלווין די.בי.אס, וכן אם חברות הכבלים יחוייבו בהשקעה מינימלית בהפקה מקורית בסכום של 25 מיליון דולר לשנה, וחברת הלווין תחוייב בהשקעה של 7.5 מיליון דולר בשנה הראשונה לפעולתה ו - 10 מיליון דולר בכל שנה שלאחר מכן.

בקשת התובעים-אישור ההסכם הכובל 
בפסק דין זה ביקשו חברות הכבלים מבית הדין להגבלים עיסקיים לאשר פעם נוספת את ההסדר הכובל, בהתאם להחלטה של מועצת הכבלים והלווין, כלומר תוך שיתוף של חברת הלווין והתחייבות לסכום השקעה בהפקה מקורית.

עמדת האיגודים-התנגדות להסכם הכובל
איגודי הבמאים, התסריטאים והמפיקים התנגדו לאישור ההסדר כיוון שלטענתם ההסדר:

• מפחית באופן ניכר את כמות ההפקה המקורית-חב' הכבלים מחוייבות לבצע מכסה מסוימת של הפקות מקור,
  כל אחת בנפרד.הסדר כובל שמוביל לשיתוף בהפקות המקור פוגע בכמות ההפקה מכיוון שבמקום שכל חברה
  תמלא המכסה שלה,הן מפיקות יחדיו מכסה אחת עבור כל החברות. 

• אינו משפר את איכות ההפקה המקורית שנותרה

• איננו מגדיל את הסכומים המושקעים בהפקה המקורית- הסכום שהוקצב על-פי החלטת המועצה להשקעה
  בהפקה מקורית, איננו מהווה תמורה ראויה לציבור ,בגין הפגיעה בהפקה המקורית הנגרמת עקב ההסדר
  הסכום שתוקצב  גם איננו משקף את החלק ההוגן מהנאת חברות הכבלים מן ההסדר, שלו זכאי הציבור
  בתמורה לאישור. 

• מגביר את שליטת חברות הכבלים על התכנים בטלוויזיה הרב ערוצית ויביא לכך שבמקום יצירתיות ורב גוניות
  בתכנים,יקבל הציבור מסך 'מיין סטריים' אחיד.ההסדר מעצים את שליטת חברות הכבלים על התכנים
  המשודרים ויוצר תלות מוחלטת של הלווין בהן, דבר הפותח פתח לניצול לרעה של מעמדן של חברות הכבלים
  וימנע את הבידול בתכנים בין שידורי הכבלים לשידורי הלווין.

בית המשפט פסק 
בית הדין  להגבלים עיסקיים קיבל את הבקשה ואישר את ההסדר הכובל בטענה שהתועלת לציבור מן ההסדר עולה על הנזק. הדגש הושם על החיסכון הגדול בעלויות ההפקה ועל האפשרות  של חברת הלווין לחדור לשוק עם הקמתה, בשל העובדה שערוציה העיקריים המשדרים הפקה מקומית ישדרו אותם תכנים המשודרים בערוצי הכבלים ובכך יהיה קל יותר למנויים לעבור לחברת הלווין.

בית הדין קיבל עם זאת, כתוצאה מהעמדה שהוצגה על ידי איגודי היוצרים,  את הצורך בהשקעה בהפקה מקורית והתנה את אישור ההסדר בהשקעה בהפקה מקורית, כפי  שקבעה מועצת הכבלים והלווין. כמו כן חייב בית הדין את חברות הכבלים כתנאי לאישור ההסדר, להשלים את מחוייביות התכן שלה משנים קודמות  והן לא עמדו במחוייבותן.

לפסק הדין המלא


 
אודות האיגודים זכויות קרנות פסטיבלים לחברים קישורים מפת אתר תנאי שימוש באתר English
בניית אתרים מיקסרמדיה עיצוב אתרים מערכת ניהול תוכן iwms